+385951772227

 

Uragan dance & entertainment

MODERATORI

URAGAN nudi posebne aranžmane za organizaciju bitnih i svečanih događanja. Cilj nam je stvoriti jedinstveni program koji će ostvariti individualne želje i potrebe klijenta. Kako bi svako obilježavanje događaja slijedilo zajednički dogovoreni program koji će uzvanicima ostati u lijepom i neizbrisivom sjećanju, URAGAN nudi i svoje moderatore i voditelje programa.
Moderatori i voditelji programa obučeni su da ciljanu publiku usmjeravaju i postepeno uvode u sve točke programa. Zahvaljujući obuci u javnom govoru i razvijenim komunikacijskim vještinama, vođenje programa moguće je i na stranim jezicima, po izboru korisnika usluge:
- engleski
- njemački
- talijanski
Upravo zbog poznavanja stranog jezika, moderatori mogu vršiti i usluge simultanog prevođenja na većim ili manjim događanjima:
- javni event
- konferencije
- simpoziji
- prezentacije
- privatni svečani event i zabavu
- dječji event
Ovisno o vrsti događanja, u dogovoru s klijentom, osmišljava se program koji će u svim svojim aspektima biti idealan za određenu prigodu. Moderatori i voditelji programa podignuti će realizaciju programa na viši nivo i stvoriti ugođaj kakav odgovara korisniku usluge.